Privacy en klachten

Je privacy is bij mij gewaarborgd. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal ik zorgvuldig omgaan met persoonlijke en/of medische gegevens. Onbevoegden hebben geen toegang tot deze gegevens en er is sprake van een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Verder past bij het verlenen van goede zorg ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de behandelingen of gesprekken. Op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) is ervoor gezorgd dat je in het geval van een klacht, gebruik kunt maken van een klachtenregeling. Dit wordt o.a. geregeld via de beroepsverenigingen VNRT, NVAP en BPHA, waar ik lid van ben.

Bij een eerste afspraak wordt schriftelijke informatie over de klachtenregelingen en de privacymaatregelen uitgereikt.