Gesprekstechnieken en gespreksvoering

Gesprekstechnieken en gespreksvoering
Wil je meer praktische en toepasbare kennis en vaardigheden verwerven om op een goede manier met cliënten in gesprek te kunnen gaan? Dan is deze bijscholing/cursus geschikt voor jou!

In deze scholing wordt behandeld hoe een professioneel (intake/anamnese)gesprek kan worden gevoerd en hoe een professioneel behandelproces er uit ziet en kan worden toegepast. Naast dat er wordt geoefend met het hanteren van de juiste gesprekstechnieken wordt er ook ingegaan op het opstellen van doelstellingen en behandelplan (in overleg met de cliënt). Verder wordt er ook ingegaan op het evalueren met de cliënt en reflectie op het eigen handelen. Kortom, deze scholing gaat in op de therapeut als professioneel communicator, behandelaar en reflectieve professional.

Naast de theoretische lesstof zal de docente ook praktijkervaringen en -casussen bespreken en zal er worden geoefend om de juiste gesprekstechnieken te kunnen toepassen.

De bijscholing bevat de volgende onderdelen:

•          Fasen in het therapeutisch proces en de vorm van een therapeutisch gesprek.

•          Op welk moment het beste welke gesprekstechniek kan worden toegepast.

•          Hoe maak je op de beste manier contact en wat houdt goed luisteren in.

•          Hoe vraag je goed door en kom je achter het werkelijke probleem.

•          Hoe verwoordt je zaken en geef je op de beste manier feedback.

•          Oefenen in gespreksvoering (o.a. met het afnemen van een anamnese).

Accreditatie:
Deze bijscholing is geaccrediteerd door KTNO (3,5 ECTS, K11789), VIV, VBAG, FAGT en NVST.

Duur:
2 lesdagen van 9.30 tot 16.30 uur of 4 avonden van 18.45 tot 22.00 uur.

Kosten:
Voor therapeuten: € 250,- (incl. certificaat).
Voor belangstellenden: € 75,- per dag of € 40,- per avond.

Locatie:
Nuenen (Praktijk De Aanraking), Veldhoven of een andere locatie (afhankelijk van het aantal en de woonplaats van deelnemers).

Inschrijven:
Inschrijven – De Aanraking (praktijkdeaanraking.nl)

Review: Dankjewel voor wat je gisteren hebt gedaan. Ik vind het een knappe staal vakmanschap wat je me hebt laten zien. Ik heb met bewondering naar je zitten luisteren en hoop dat ik hier van geleerd heb dat ik het zelf nog eens kan toepassen in de praktijk!”