Psychologie, een inleiding

Psychologie, een inleiding
Het belangrijkste doel van deze cursus psychologie is het verbreden van jouw perspectief in het kijken naar mensen in het algemeen. Het verruimt je blik en geeft zo meer mogelijkheden om naar mensen en hun gedrag te kijken.

Deze cursus geeft je achtergrondkennis over o.a. psychologische stromingen en mensbeelden, ontwikkelingspsychologie en over leren, geheugen, denken & intelligentie. Er zal worden ingegaan op de oorsprong, maar ook de verschillen tussen de psychologische stromingen en mensbeelden, zoals bijvoorbeeld de psychodynamische, de cognitief-gedragstherapeutische, de cliëntgerichte, de lichaamsgerichte, de oplossingsgerichte en de systeemgerichte benadering. En ook komen o.a. de gestaltpsychologie, de humanistische psychologie en de transpersoonlijke psychologie aan bod. Er zal uitgebreid worden ingegaan op verschillende visies van de ontwikkelingspsychologie van het kind en volwassenen. En ook op o.a. leerprocessen, de werking van ons geheugen en op emotionele intelligentie.

De lesstof bestaat niet alleen uit theoretische inzichten, de docente zal ook praktijkervaringen en -casussen bespreken. Je leert zo ook psychologische opvattingen kennen die je praktisch kunt gebruiken in het contact met anderen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Psychologische stromingen en mensbeelden, vroeger en nu.
  • Zelfreflectie en echtheid.
  • Psychologie en emoties.
  • Ontwikkelingspsychologie ven kinderen, volwassenen en ouderen.
  • Leren en hersenen.
  • De werking van het geheugen.
  • Denken en denkprocessen.
  • (Emotionele) intelligentie en IQ.

Accreditatie:
Deze cursus is geaccrediteerd door KTNO (4 ECTS, K11788), VIV, VBAG en NVST.

Duur:
3 lesdagen van 9.30 tot 16.30 uur of 6 avonden van 18.45 tot 22.00 uur.

Kosten:
Voor therapeuten: € 350,- (incl. certificaat).
Voor belangstellenden: € 75,- per dag of € 40,- per avond.

Locatie/online volgen:
Nuenen (Praktijk De Aanraking), Veldhoven of een andere locatie (afhankelijk van het aantal en de woonplaats van deelnemers).
Deze bijscholing/cursus is ook online te volgen (via Zoom)!

Inschrijven:
Inschrijven – De Aanraking (praktijkdeaanraking.nl)