Psychotherapie en spiritualiteit

Psychotherapie en spiritualiteit
Wil je meer praktische kennis verwerven in de omgang met mensen met emotionele of psychische problematiek of met levensvragen? Deze bijscholing/cursus geeft je vanuit meerdere invalshoeken achtergrondkennis over deze onderwerpen. Niet alleen vanuit bijvoorbeeld de reguliere, meer medisch gerichte opvattingen, maar ook vanuit een meer holistische en spirituele optiek.

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode, met als doel om emotionele of psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar maken. Met behulp van deze vorm van therapie wordt in gesprekken o.a. gezamenlijk achterhaald wat er eigenlijk aan de hand is en wat klachten betekenen.

Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (de essentie, het wezenlijke) betreffen. In deze definitie ligt de nadruk op de persoonlijke innerlijke ervaring. Het concept dat de dingen niet alleen zijn zoals ze zich aan ons presenteren, maar daarnaast een diepere, wezenlijke kern hebben, is in veel gedachtegoed terug te vinden, zoals bijvoorbeeld in allerlei oosterse stromingen en in de antroposofie.

Tijdens deze scholing zullen (psycho)therapeutische opvattingen worden behandeld die ook praktisch inzetbaar zijn.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

– doel en inhoud van psychotherapie
– enkele belangrijke (spirituele) begrippen
– reïncarnatie, karma en bewustzijnsontwikkeling
– huidige tijdsgeest en de invloed ervan op onze psychische ontwikkeling
(materialisme, social media)
– de wet van aantrekking, leven in het nu en energie
– toepassing op levensvraagstukken als:

  • hechting, biografische levensfasen en opvoeding
  • relaties, relatieproblematiek en man/vrouw verschillen
  • gezondheid
  • burn-out en overspannenheid
  • angsten en depressie
  • verslavingen.

Accreditatie:
Deze bijscholing is geaccrediteerd door KTNO (2 ECTS, K11824), VBAG en VIV.

Duur:
1 lesdag van 9.30 tot 16.30 uur of 2 avonden van 18.45 tot 22.00 uur.

Kosten:
Voor therapeuten: € 135,- (incl. certificaat).
Voor belangstellenden: € 70,- per dag of € 35,- per avond.

Locatie/online volgen:
Nuenen (Praktijk De Aanraking), Veldhoven of een andere locatie (afhankelijk van het aantal en de woonplaats van deelnemers).
Deze bijscholing/cursus is ook online te volgen (via Zoom)!

Inschrijven:
Inschrijven – De Aanraking (praktijkdeaanraking.nl)