Pijn

Pijn, over de functie van pijn op het bewustzijn

Ben je geïnteresseerd in het ontstaan van pijn en wat pijn ons wil vertellen, omdat je bijvoorbeeld veel cliënten met pijn behandelt? Welke opvattingen in onze samenleving bestaan er eigenlijk over pijn? En wat is de antroposofische visie op pijn en de relatie tussen pijn en karma? Op al deze vragen en meer wordt ingegaan op deze bijscholingsdag (of tijdens deze lezing). Ook zullen praktijkervaringen en -casussen worden behandeld.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • wat is pijn?
  • onderscheid en overeenkomsten van fysieke en emotionele pijn
  • visies op pijnbeleving (pijn als waarschuwing)
  • karma en ziekte
  • het ontstaan van pijn, o.a. belicht vanuit de antroposofie
  • de functie van pijn als bewustzijnswekker en opvoeder: welke opgave ligt erin besloten?
  • consequenties voor de therapeut.

Accreditatie:
Deze bijscholingsdag is geaccrediteerd door KTNO (2 ECTS, K11092), de VNRT (10B punten) en bij de Zonnevlecht Academie is deze dag geaccrediteerd door BATC, KTNO, LVNG en VBAG.

Duur:
1 lesdag van 9.30 tot 16.30 uur

Kosten:
€ 125,- voor therapeuten (incl. certificaat) en € 60,- per dag of € 30,- per dagdeel voor belangstellenden

Locatie:
Nuenen (Praktijk De Aanraking), Eindhoven of een andere locatie (afhankelijk van het aantal en de woonplaats van deelnemers). Online (via Zoom) volgen is ook mogelijk.