Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode. Het doel van de gesprekken is om emotionele of psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar maken. Met behulp van deze vorm van therapie wordt in gesprekken gezamenlijk achterhaald wat er eigenlijk aan de hand is en wat de klachten betekenen.

Individuele psychotherapeutische gesprekken helpen je om de aanwezige gevoelens en ervaringen in een ander kader te plaatsen, te verwerken en/of anders aan te pakken. Je wordt je zo meer bewust van de eigen levenssituatie. Dit vergroot het inzicht in je eigen gedrag of dat van anderen. Ook kan een grotere bewustwording leiden tot nieuwe keuzes of het zien van nieuwe mogelijkheden. De gesprekken kunnen tevens leiden tot concrete tips, adviezen of oefeningen zodat je beter met een bepaalde situatie om kunt gaan of je gezondheid kunt bevorderen. De gesprekken worden op een zodanige wijze gevoerd dat je je veilig en vertrouwd kunt voelen.