Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode. Het doel van de gesprekken is om emotionele of psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar maken. Met behulp van deze vorm van therapie wordt in gesprekken gezamenlijk achterhaald wat er eigenlijk aan de hand is en wat de klachten betekenen.

Individuele psychotherapeutische gesprekken helpen je om de aanwezige gevoelens en ervaringen in een ander kader te plaatsen, te verwerken en/of anders aan te pakken. Je wordt je zo meer bewust van de eigen levenssituatie. Dit vergroot het inzicht in je eigen gedrag of dat van anderen. Ook kan een grotere bewustwording leiden tot nieuwe keuzes of het zien van nieuwe mogelijkheden. De gesprekken kunnen tevens leiden tot concrete tips, adviezen of oefeningen zodat je beter met een bepaalde situatie om kunt gaan of je gezondheid kunt bevorderen. De gesprekken worden op een zodanige wijze gevoerd dat je je veilig en vertrouwd kunt voelen.

Review: “Ik ben naar Mariëtte gegaan met de vraag of ze mij kon helpen met het definitief afsluiten van een moeilijke periode van mijn leven. Ik worstelde met een eetstoornis en ondanks dat ik dacht dat ik er al bijna was, lukte het me niet los te laten. Mariëtte heeft mij geleerd om op een andere manier naar mezelf te kijken en om mezelf op een andere manier te behandelen. Ze heeft me niet alleen geholpen om het definitief af te sluiten, maar ook om liefdevoller naar mezelf te zijn. Mariëtte keek niet alleen naar mijn eetstoornis, maar naar mij als compleet persoon met al mijn krachten en worstelingen. En juist die benadering heeft mij ontzettend veel geholpen.” 

Review: “Ik beveel Mariëtte aan, ze heeft mij uitstekend geholpen bij bepaalde vraagstukken in mijn leven. Ze is als een spiegel en beschikt over een ruime mate van kennis. Ze helpt je situaties in een ander kader te plaatsen en aan te pakken of los te laten. Ze stimuleert de bewustwording en beschikt over een ruime mate van betrokkenheid.”