Relatietherapie

Relatietherapie is een vorm van gesprekstherapie die relationele problemen tussen partners beoogt op te lossen. Wanneer partners in hun relatie problemen ervaren waar zij zelf niet meer uit weten te komen, kan therapie uitkomst bieden. Het hoeft niet te betekenen dat het gaat om een laatste redmiddel, relatietherapie kan juist dienen als middel om de relatie te verbeteren en te verdiepen. Het biedt de mogelijkheid om anders naar jezelf en de ander te kijken.

In de gesprekken wordt er gezocht naar oplossingen voor de problemen die in de relatie zijn ontstaan (zoals andere omgangspatronen en een betere communicatie). Indien van toepassing kan ook gebruik worden gemaakt van andere relatietherapie technieken, zoals EFT (Emotional Focused Therapy). De doelstelling van de therapie is om de verbinding tussen partners te verbeteren, waardoor moeilijke zaken ook beter besproken kunnen worden. Een eventuele vicieuze cirkel kan zo worden doorbroken en de relatie kan door beiden weer als bevredigend ervaren worden.

Vooraf een kort gratis kennismakingsgesprek afspreken is mogelijk!

Review:Leer je ons weer met elkaar praten, was de vraag die we aan Mariëtte voorlegden. Ze keek, luisterde en leerde ons naar elkaar kijken en luisteren. Feilloos voelde ze aan waar de obstakels zitten en gaf ze concrete tips om die uit de weg te ruimen. Authentiek, liefdevol en warm, zo hebben wij onze gesprekken met Mariëtte ervaren. We zijn Mariëtte er erg dankbaar voor dat we steeds beter met elkaar praten en samenleven.

Review: “Mariëtte zorgt voor het inzicht waarom je bepaalde keuzes maakt, legt het helder uit, waardoor je daardoor weet hoe je het kunt veranderen. Ook heeft ze ons ‘geleerd’ hoe we elkaar kunnen begrijpen zonder onze eigen mening te verliezen. Een waardevol inzicht in onze relatie! We bevelen Mariëtte dan ook zeker aan (ook als er geen crisissituatie is).”

Review: “Onze gesprekken met Mariëtte zijn heel waardevol voor ons. Zowel voor onze individuele groei en ontwikkeling, voor onze relatie, de omgang met elkaar en met onze zoon en voor onze werkrelaties. Mariëtte heeft geholpen om inzicht te krijgen in patronen die we ons eigen hebben gemaakt in ons leven en ons in de weg staan. Ze geeft ons inzicht, helpt ons te herkennen, inzien, veranderen of vanuit liefde er naar te kijken en misschien zelfs te omarmen.”