Over mijzelf

 

Mijn naam is Mariëtte van de Meulengraaf en ik ben (arbeids- en organisatie) psychologe, antroposofisch gespreks-psychotherapeute, reflexzonetherapeute en docente.

Als psychologe en gespreks-psychotherapeute is het mijn specialiteit om op een respectvolle manier door te dringen tot de kern van jouw persoonlijke vraagstukken. Want vanuit het bewustzijn hiervan kunnen we zien wat in jouw situatie wijsheid is om te doen.

Mijn stijl van begeleiden en coachen kenmerkt zich door je inzicht te geven en je vanuit jouw persoonlijke situatie en mogelijkheden te stimuleren om te werken aan een betere samenwerking of relatie.

Daarnaast heb ik als reflexzonetherapeute veel ervaring in het behandelen van mensen met als doel hun zelfgenezend vermogen te stimuleren, waardoor het lichamelijk en geestelijk functioneren verbetert.

Bij Terreel (Terreel), School voor Natuurgeneeskunde, ben ik verder werkzaam als docente psychologie en psychopathologie. Ook verzorg ik bijscholingen en lezingen over verschillende onderwerpen, waarbij ik me heb laten inspireren door allerlei natuurgeneeskundige en holistische stromingen en ook door de antroposofische visie.

Ik ben (gecertificeerd) lid van de volgende beroepsverenigingen: de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT), het HBO-Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), de Beroepsvereniging van Psychosociale Hulpverleners vanuit Antroposofie (BPHA), de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ), de Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Psychotherapie (NVAP) en de Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O).

Als docente ben ik ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Verder ben ik als therapeute aangesloten bij de geschillencommissies Stichting Zorggeschil en Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG).