Reflexzonetherapie bij voedings- en eetproblematiek

 

Als (reflexzone)therapeut heb je regelmatig met cliënten te maken die last hebben van overgewicht of obesitas, metabool syndroom, diabetes of zelfs eetstoornissen. Het is daarom belangrijk om enig zicht te hebben op de oorzaken en gevolgen hiervan en het is natuurlijk helemaal praktisch om tevens over een behandelprotocol te beschikken voor de behandelingen van deze klachten en ziekten.

Op deze bijscholingsdag zal er uiteraard vooral ingegaan worden op de mogelijkheden van reflexzonetherapie en zal er een praktisch protocol worden geoefend. Verder zullen ook de psychologische factoren die een rol spelen aan bod komen en welke andere therapievormen nog meer mogelijk zijn, zoals reguliere klinische behandeling, maar ook bijvoorbeeld de (antroposofische) psychotherapeutische behandeling.

De onderwerpen die aan bod komen zijn

  • De oorzaken en gevolgen van obesitas, het metabool syndroom, diabetes mellitus, boulimia en anorexia nervosa.
  • Welke behandelmogelijkheden zijn er allemaal?
  • Wat zijn de mogelijkheden van reflexzonetherapie voor deze cliënten en welke algemene reflexzonebehandelingen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden?
  • Een praktisch gedeelte waarbij een reflexzonebehandelprotocol, speciaal voor cliënten met voedings- en eetproblematiek, zal worden geoefend.

Deze dag bestaat zowel uit een theoretisch als een praktisch gedeelte. De dag is geaccrediteerd door de VNRT (10A punten) en bij de Zonnevlecht Academie is deze dag geaccrediteerd door BATC, KTNO, LVNG en VBAG.